Tytuł: Refundacja NFZ

Refundacja NFZ jest to dofinansowanie całości lub części wartości sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub innych środków pomocniczych, przeznaczona dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ogólne zasady refundacji oraz wysokość cen dofinansowania poszczególnych wyrobów medycznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 roku. Warunki, jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o refundację:
-powinna posiadać wniosek lekarski wypisany przez odpowiedniego lekarza specjalistę
-pacjent lub upoważniona przez niego osoba winna jest potwierdzić wypisany wniosek lekarski
-potwierdzony wniosek należy złożyć w odpowiednim punkcie realizacji zlecenia (np.: salon ortopedyczny)
-w dniu realizacji zlecenia pacjent (lub upoważniona przez niego osoba) musi się zgłosić osobiście po odbiór zamówionego sprzętu.