Tytuł: Jak ubiegać się o refundację?

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie (refundacja NFZ) Narodowego Funduszu Zdrowia na określony sprzęt rehabilitacyjny lub pomocniczy. W tym celu powinna ona posiadać wniosek wypisany przez odpowiedniego lekarza:
-w przypadku sprzętu takiego jak: kule, balkoniki oraz materace przeciwodleżynowe, wniosek wypełnia lekarz pierwszego kontaktu
-w przypadku sprzętów takich jak: wózki, stabilizatory kończyn, aparaty ortopedyczne i ortodoncyjne, protezy i inne, wniosek wypełnia lekarz specjalista (chirurg, ortopeda, neurolog i inni)
Pacjent powinnien przekazać wniosek lekarski do określonego oddziału NFZ wraz z dowodem osobistym oraz ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Niekiedy osoba niepełnosprawna musi dokonać dopłaty do sprzętu medycznego, na którą składa się różnica pomiędzy wartością kwoty refundowanej a całkowitą ceną zamawianego produktu.