Tytuł: Dofinansowanie PFRON

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie finansowe pochodzące zarówno z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) jak również z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowanie PFRON dotyczy zarówno likwidacji barier architektonicznych i technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikację, lecz także zakup określonego sprzętu rehabilitacyjnego. Refundacja PFRON obejmuje zakup przedmiotów i usług mających na celu usprawnienie zawodowe osób niepełnosprawnych takich jak:
-sprzęt komputerowy oraz programy dla osób niewidomych i niedowidzących
-programy dla osób niedosłyszących i niesłyszących
-programy ułatwiające zdobycie wyższego wykształcenia osobom niepełnosprawnym
-i inne